ទូរស័ព្ទចល័ត
+86 15653887967
អ៊ីមែល
china@ytchenghe.com

ផលិតផល​របស់​ពួក​យើង

ការពិតជាក់ស្តែង

យើងមានការពិតខ្លះនៅទីនេះ

 • បទពិសោធន៍២៥ ឆ្នាំ +

  ២៥ ឆ្នាំ +

  បទពិសោធន៍

 • បរិមាណនាំចេញ20 លាន +

  20 លាន +

  បរិមាណនាំចេញ

 • ម៉ាករថយន្ត50 +

  50 +

  ម៉ាករថយន្ត

H409ab68117d842ba8d593358418635ceH

កម្មវិធី

ដៃគូ

H0a7edaf4c8754bc284f3710f44bd9040E